Chủ công trình:  Anh Nguyễn Tuấn Anh

Công trình Đồng Cao, Tráng Việt , Mê Linh, Hà nội Công trình Đồng Cao, Tráng Việt , Mê Linh, Hà nội Công trình Đồng Cao, Tráng Việt , Mê Linh, Hà nội