THÔNG TIN CHI TIẾT

 POINT GRIS

Xuất xứ gạch : Gạch Tây Ban Nha
Kích thước    : 90 x 90 cm
Men gạch      :  Men bóng
Xương gạch  : Porcelain
Công năng    : Gạch ốp, lát phòng khách
  • MAP POINT GRIS

  • MAP POINT GRIS

  • MAP POINT GRIS

  • MAP POINT GRIS