THÔNG TIN CHI TIẾT

Thương hiệu: ROMARIO

Kích thước: 90×180 cm

Chức năng: LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH BÓNG

  • MAP ROMARIO C189J309 - 1

  • MAP ROMARIO C189J309 - 2