THÔNG TIN CHI TIẾT
    OIKOS GOLD
Xuất xứ gạch : Gạch Tây Ban Nha
Kích thước    : 90 x 90 cm
Men gạch      :  Men bóng
Xương gạch  : Porcelain
Công năng    : Gạch ốp, lát phòng khách
  • MAP OIKOS GOLD

  • MAP OIKOS GOLD

  • MAP OIKOS GOLD

  • MAP OIKOS GOLD