THÔNG TIN CHI TIẾT

 LEVEL GREY1

Xuất sứ gạch:   Gạch nhập khẩu Ấn Độ
Kích thước:        60 x 120 cm
Men gạch:          Men Matt
Xương gạch:      Xương gạch granite
Công năng gạch: Gạch ốp lát ngoài trời, nhà tắm, phòng khách.

  • MAP LEVEL GREY1

  • MAP LEVEL GREY1

  • MAP LEVEL GREY1