THÔNG TIN CHI TIẾT

LACASA: LC918001

Thương hiệu: LACASA

Kích thước: 90×180 cm

Chức năng: lát sàn

Bề mặt: Gạch bóng

  • MAP LACASA: LC918001- 1

  • MAP LACASA: LC918001- 2