THÔNG TIN CHI TIẾT

INTERCERAMIC: ICC15760

Thương hiệu:   INTERCERAMIC
Kích thước   :   75×150
Chức năng   :   LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG
Bề mặt         :   GẠCH MỜ

  • MAP ICC15760

  • MAP ICC15760

  • MAP ICC15760