THÔNG TIN CHI TIẾT

INTERCERAMIC: ICC15756F

Thương hiệu: INTERCERAMIC
Kích thước   : 75×150
Chức năng   : LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG
Bề mặt          : GẠCH BÓNG

  • MAP C1572156F

  • MAP C1572156F

  • MAP C1572156F