THÔNG TIN CHI TIẾT

INTERCERAMIC: ICC15755F

Thương hiệu:  INTERCERAMIC
Kích thước   :  75×150
Chức năng   :  LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG
Bề mặt          :  GẠCH BÓNG

  • MAP C1572155F

  • MAP C1572155F

  • MAP C1572155F