THÔNG TIN CHI TIẾT

INTERCERAMIC: ICC15709F

Thương hiệu :  INTERCERAMIC
Kích thước    :  75×150
Chức năng    :  LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG
Bề mặt           :  GẠCH BÓNG

  • MAP C1577009F

  • MAP C1577009F

  • MAP C1577009F