THÔNG TIN CHI TIẾT

ROMARIO: CD157J339P

Thương hiệu  :   ROMARIO
Kích thước     :   75×150
Chức năng     :    LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG
Bề mặt            :   GẠCH BÁN BÓNG

  • MAP CD157J339P

  • MAP CD157J339P

  • MAP CD157J339P