THÔNG TIN CHI TIẾT

BELLISSIMO: BL15702

Thương hiệu: BELLISSIMO
Kích thước   : 75×150
Chức năng   : LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG
Bề mặt          : ĐÁNH BÓNG TOÀN PHẦN

  • MAP BL15702

  • MAP BL15702

  • MAP BL15702