THÔNG TIN CHI TIẾT

BELLISSIMO: BL12001

Thương hiệu :   BELLISSIMO
Kích thước    :   120×120
Chức năng    :   LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG
Bề mặt          :   GẠCH BÓNG

  • MAP BL12001

  • MAP BL12001

  • MAP BL12001