THÔNG TIN CHI TIẾT

LUXOR ANTRACITA

Bộ sưu tập     : Luxor
Nhà sản xuất : Realonda
Kích thước     : 31 x 56
Độ dày           : 10 mm
Màu sắc         : antracita

  • MAP LUXOR ANTRACITA