THÔNG TIN CHI TIẾT

 SENA PEARL

Xuất xứ gạch : Gạch Tây Ban Nha
Kích thước    : 90 x 90 cm
Men gạch      :  Men bóng
Xương gạch  : Granite
Công năng    : Gạch ốp, lát ngoài trời, có độ bền dài lâu theo năm tháng.
  • MAP SENA PEARL

  • MAP SENA PEARL