THÔNG TIN CHI TIẾT

INTERCERAMIC: INT15741

Thương hiệu : INTERCERAMIC
Kích thước    : 75×150
Chức năng    : LÁT SÀN – ỐP TƯỜNG
Bề mặt           : GẠCH MỜ

  • MAP INT15741

  • MAP INT15741

  • MAP INT15741